Informacja RTG

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

 

PRY WATNY GABINET STOMATOLOGICZNY GABRIELA PAJĄK

 

Jednostka wykonuje działalność leczniczą w oparciu o decyzję WSSE Nr — 65/2016 – związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającą na:

  • stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące:

CS 2200

Podmiot prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:

  • dawkomierzy indywidualnych – w ciągu minionych 12 miesięcy zmierzona dawka efektywna wyniosła: < 5 mSv/rok.
  • dawkomierzy środowiskowych -w ciągu minionych 12 miesięcy zmierzona dawka efektywna wyniosła: < 5mSv/rok.

Dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

  • pracownicy: 20mSv/rok;
  • ogół ludności : lmSv/rok*.

Na podstawie stwierdzonych pomiarów Podmiot nie uwalnia do środowiska substancji prom i eni otwórczych.

Uwaga:

  • Na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

Podstawa prawna:

Ustawa Prawo atomowe (Dz.U. 2019 poz. 1792) zgodnie z art. 32c pkt. 2. * Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego (Dz.U z 2005 poz. 168)

Informacja RTInformacja RTG.pdf